Allmänna villkor

Allmänna villkor Bodyflight Sweden AB

Org.nr 559154-5453

2023-10-01

1. Allmänt: Bodyflight Sweden AB, org.nr 559154-5453 tillhandahåller upplevelsen ”Bodyflight” vilket innebär att människor kan flyga sin egen kropp på en stråle av luft i en glaskammare. Den som köper en upplevelse benämns nedan som Kund. Upplevelsen tillhandahålls på anläggningarna i Göteborg och Stockholm.

2. Försäkring: Samtliga Kunder som köper upplevelsen Bodyflight kommer att vara försäkrade för olycksfall utan extra kostnad vid eventuella skador, förluster eller andra olägenheter som uppkommer i samband med själva upplevelsen.

3. Restriktioner och andra begränsningar: På bodyflight.se anges vilka begränsningar och villkor som finns för upplevelsen Bodyflight. Vid osäkerhet kring dessa villkor ombeds Kund att kontakta Bodyflight för mer information. Bodyflight vill även uppmärksamma Kund på att angiven tidsåtgång för respektive upplevelse skall ses som en uppskattning.

4. Bodyflight levererar presentkort som är en flerfunktionsvoucher och gäller som betalning för samtliga tjänster och produkter på Bodyflight Stockholm och Bodyflight Göteborg samt bolag inom Bodyflightkoncernen. Köp av presentkort kan vid köpetillfället, eller vid senare tillfälle, bokas in genom bokningssystem tillhandahållet på bodyflight.se eller annan hemsida inom Bodyflightkoncernen. Presentkorten är giltiga i Stockholm och Göteborg eller annan anvisad plats. Aktiviteten Bodyflight är berättigad till friskvårdsbidrag. För att få ett kvitto med sitt personnummer behöver kunden ange personnummer vid köpetillfället.

5. På presentkort anges en giltighetstid om 12 månader från köpetillfället. Kund måste boka en tid inom presentkortets giltighetstid. I de fall Kund inte har bokat in sig inom presentkortets giltighetstid anses det förbrukat. Stora grupper omfattas inte av återköpsgaranti. Om presentkortets giltighetstid är på väg att gå ut kan det förlängas ytterligare 4 månader. Priset för detta är 25% av presentkortets ursprungsvärde.

6. Bokad tid är bindande men kan ombokas. Ombokning av bokad tid kan för privatperson ske senast 72h före utsatt bokad tid. För det fall Kund har drabbats av sjukdom godtas läkarintyg för ombokning av tid. För grupper över 10 personer och företag gäller avbokning och ombokning minst 14 dagar före bokad tid. 

7. Ångerrätt: Om privatkund vill låta köp av presentkort som skett via Bodyflight återgå och upplevelsen inte redan har bokats in är återbetalning möjlig inom 14 arbetsdagar från datumet då köpet genomfördes. Om köpet har gjorts via en av Bodyflight auktoriserad återförsäljare skall Kund vända sig till återförsäljaren för retur av vara och återbetalning. För större grupper och företagskund gäller avbokningsregler i punkt 6.

8. Reklamation och ansvar: Bodyflight ansvarar på sätt som anges i dessa Allmänna villkor gentemot Kund. Eventuell reklamation skickas till Bodyflight på stockholm@bodyflight.se eller goteborg@bodyflight.se

9. Förlorat eller stulet presentkort: I händelse av ett förlorat eller stulet värdebevis, måste Kunden kontakta Bodyflight omgående. Kunden erhåller ett nytt presentkort om Kunden kan hittas i Bodyflights register eller på annat sätt styrka sitt köp. En administrativ avgift på 150 kronor tillkommer.

10. Speciella erbjudanden: Bodyflight kan erbjuda nöjesflyg till speciella priser, så kallade kampanjer. För kampanjer gäller särskilda villkor vilka framgår vid tiden för varje kampanjerbjudande.

11. Force Majeure: Bodyflight är vidare befriat från ansvar gentemot Kunden om Bodyflight förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför Bodyflight kontroll eller förmåga som Bodyflight inte skäligen kunnat förväntas förutse, och vars följder Bodyflight inte heller skäligen skulle kunna ha undvikit eller övervunnit, eller om Bodyflight förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern teleförbindelse eller liknande omständigheter.

12. Ändringar: Bodyflight äger rätt att utan förvarning, på eget bevåg eller p.g.a. myndighets krav, ändra sina Allmänna villkor. Eventuella ändringar träder i kraft så snart de blivit tillgängliga på bodyflight.se Kund uppmanas därför att hålla sig uppdaterad vad gäller de Allmänna villkoren.

13. Policy personuppgifter: När Kund gör sin beställning hos Bodyflight uppger Kunden personuppgifter. I samband med Kundens beställning godkänner Kunden att Bodyflight lagrar och använder Kundens uppgifter i Bodyflights verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot Kunden. Bodyflight kan också komma att använda kundens e-postadress för nyhetsbrev och i marknadsföringssyfte. Kunden har enligt GDPR rätt att få ta del av den information som Bodyflight har registrerat om Kunden. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall på stockholm@bodyflight.se eller goteborg@bodyflight.se Bodyflight skickar inte några personuppgifter till tredje part om så inte krävs enligt lag, föreläggande eller annan myndighetsåtgärd.

14. Bodyflight bekräftar köp via e-post till Kunden. Kunden godkänner vid incheckning att en film spelas in på Kunden vid flygtillfället. Syftet med detta är att ge Kunden ett dokumenterat minne av sin upplevelse. Kunden godkänner samtidigt att Bodyflight efter flygtillfället publicerar filmen på utvald ”sociala medier plattform” eller online-community. Bodyflight kan ej garantera film på alla Kunder. Frånvaro av film kan bero på exempelvis tekniska problem.

15. Kortinformation: När du handlar hos Bodyflight Sweden behandlas betalningen av Svea som är en säker elektronisk betalningslösning för Visa och MasterCard/Eurocard. All kortinformation lagras i enlighet med kortnätverkens regelverk. Du debiteras omgående och pengar dras direkt från ditt kort.

16. Cookies: En förutsättning för att kunna använda Bodyflight webbplats är att du accepterar användandet av sessionscookies. Dessa cookies används för att du ska kunna utföra dina beställningar på ett enkelt och smidigt sätt och försvinner när du loggar ut ur tjänsten eller stänger din webbläsare. Om du inte vill acceptera användande av cookies kan du göra inställningar via din webbläsares säkerhetsinställningar. Observera att ett nekande till användning av cookies medför att vissa funktioner inte kommer att fungera fullt ut.

17. Skyddad information: För att kunna förhindra obehörig tillgång, se till att informationen är korrekt och garantera att uppgifterna används på rätt sätt har Bodyflight Sweden, tillsammans med leverantörer, implementerat vissa fysiska, elektroniska och förvaltande säkerhetsrutiner för att skydda informationen som vi samlar in online. Vi skyddar uppgifterna i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och -rutiner, som t.ex. Secure Sockets Layer (SSL), och vi utvärderar ständigt ny teknik som är avsedd att skydda information. Bodyflights medarbetare är utbildade för att förstå och följa dessa rutiner för behandling av uppgifter, och vi informerar alla anställda om våra sekretessavtal, -rutiner och -riktlinjer.

18. Vi använder oss av Svea som betallösning och uppfyller därigenom vid varje tillfälle erforderliga kraven för betallösningar. Detta betyder att du tryggt och säkert kan göra din kortbetalning på Bodyflight hemsida.